Bwydlenni digidol a gwefannau e-fasnach

Creu catalogau a bwydlenni’ ar gyfer bwytai cost isel

Gwefan ymatebol sengl i'w gweld ar bob dyfais :
Penbwrdd, Tabled e ffôn clyfar
ewch i'r ddolen demo: Promoearte.it/Menu
neu sganiwch y QRcode gyda'ch ffôn clyfar

 • Cyfieithydd amlieithog awtomatig
 • Gwasanaeth archebu
 • Cyswllt ffôn uniongyrchol o'r ffôn clyfar
 • Map
 • catalog e-fasnach yn ôl gwasanaeth

yn ddelfrydol ar gyfer bwytai, Bar, Ewch i Ffwrdd


Safle wedi'i gynllunio ar gyfer danfon cartref a pizzerias tecawê / danfon

Gwefan ymatebol sengl i'w gweld ar bob dyfais :
Penbwrdd, Tabled e ffôn clyfar
 • catalog cynnyrch hyd at 100 a thu hwnt,
 • dadansoddiad yn ôl categorïau,
 • cart ar gyfer archebion ar-lein,
 • manylebau ar gyfer cyflawni: amseroedd a chyfeiriad
 • neu i'w gasglu yn y siop
 • cyswllt ffôn uniongyrchol o'r ffôn clyfar
 • hysbysiadau ynghyd â derbynneb archeb trwy ap pwrpasol
 • e-bostio statws yr archeb yn awtomatig
 • rhannu cynhyrchion yn awtomatig yn y siopau Facebook a instagram ac felly'r posibilrwydd o archebu trwy'r cyfryngau cymdeithasol

dolen : pizzeria blodyn yr haul

neu sganiwch y QRcode gyda'ch ffôn clyfar


Safle e-fasnach syml , i'w reoli mewn ymreolaeth lwyr

Gwefan ymatebol sengl i'w gweld ar bob dyfais :
Penbwrdd, Tabled e ffôn clyfar
 • catalog cynnyrch hyd at 100 a thu hwnt,
 • dadansoddiad yn ôl categorïau,
 • cart ar gyfer archebion ar-lein,
 • manylebau ar gyfer cyflawni: amseroedd a chyfeiriad
 • neu i'w gasglu yn y siop
 • cyswllt ffôn uniongyrchol o'r ffôn clyfar
 • archebu hysbysiadau trwy ap pwrpasol
 • anfon yn awtomatig trwy e-bost, statws archeb
 • rhannu cynhyrchion yn awtomatig yn y siopau Facebook a instagram

 

ewch i'r ddolen demo: promoearte.it/babyland
neu sganiwch y QRcode gyda'ch ffôn clyfar

yn ddelfrydol ar gyfer siopau, Ewch i Ffwrdd

 

 

 

 

 

I bawb: ymarferoldeb rheoli, mynediad i'r panel gweinyddol ar gyfer newidiadau syml yn annibynnol

Y cyfan am gostau cystadleuol iawn! a chynnwys yr holl nodweddion, dim ffioedd misol
anfon e-bost at promoearte@gmail.com

Sylwadau ar gau.