פאַרמס לאָמבאַרדי

2

אַגריטוריזם וואָס גאַראַנטירן די דינסט פון B.&ב
con eventuale produzione agricola e di ristorazione

ייַנטיילן

באַמערקונגען זענען פֿאַרמאַכט.