Σχετικά με

Κατά την τρέχουσα γλώσσα του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, la promozione è l’incentivo o stimolo creativo che tende a far conoscere e apprezzare un servizio, unistituzione sociale, un prodotto o un’idea

Larte per poter comunicare le proprie idee e farne apprezzare le opere, si serve della creatività per esplorare la realtà e trovare nuove strade possibili.
In sostanza arte e creatività sono quindi anche strumenti per promuovere concetti e comportamenti ed indirizzare le scelte.
noi di Promoearte disponiamo di servizi, προϊόντα, αντικείμενα και δημιουργικές ιδέες για την ανάπτυξη έργων σας / μας.
Πιστεύουμε επίσης ότι, σημείωσε τη ζημία που προκλήθηκε στην αγορά, από παράλογη οικονομική κερδοσκοπία, θα πρέπει και πάλι να ξανά-εστιάσουμε την προσοχή μας στην τοπική περιοχή.
Εμείς οι ίδιοι που με αυτόν τον τρόπο τους στόχους για την υποστήριξη και προώθηση μέσω της δημιουργίας ενός τοπικού δικτύου (Τοπικό δίκτυο): πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις, κοινωνικό ή επιχειρηματικό, che abbiano come finalità quella di assisterci a riindirizzare la nostra attenzione verso il territorio locale. Όσον αφορά ειδικότερα ζητήματα όπως η: ενώσεις, ερασιτεχνικού αθλητισμού , την ποιότητα της ζωής, περιβαλλοντικό ζήτημα, κοινωνικά ζητήματα, την ιστορία και τις παραδόσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *